Selasa, 13 Juni 2017

Cara-Cara Peningkatan Akhlakul Karimah

Cara-Cara Peningkatan Akhlakul Karimah 
Usaha dalam meningkatkan akhlakul karimah dapat di lakukan dengan cara:
1.    Dengan melaksanakan ibadah (ritual) secara khusus
2.    Selalu berzikir
3.    Tafakkur (inklusif merenungkan saat kematian)
4.    Membiasakan diri untuk melaksanakan kebajikan dan menjauhkan kemungkaran (memlihara agama)
5.    Berakhlak sebagaimana Akhlak Allah (mengidentifikasikan diri dengan sifat-sifat Allah yang tergambar dengan asmaul husna)
Berdoa, sebagaimana firman Allah surat Al-A’raf : 55.[1]

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3145763305899807"
     crossorigin="anonymous"></script>


                [1] Abu Ahmadi, Noor Salim, Dasar-Dasar Pendidikan, 234.

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Copyright © MAHSUN DOT NET